Samen werken aan betere pijnzorg: de ontwikkeling van de kwaliteitsindicator Ziekenhuisbreed pijnmanagement: van opdracht naar (eind)resultaat

Voor de basisset Medisch Specialistische Zorg kwaliteitsindicatoren is een indicatorset Ziekenhuisbreed pijnmanagement opgesteld.
Voor de ontwikkeling van een dergelijke discipline-overstijgende indicatorenset is een nauwe samenwerking nodig tussen verschillende afdelingen van artsen en verpleegkundigen, zoals ook in de dagelijkse zorg aan de patiënt gebruikelijk is.
Een goede voorbereiding en initiatieven om vroegtijdig met alle betrokkenen in contact te treden is noodzakelijk.
Ondanks verschillende prioriteiten in de zorg dient het gezamenlijke doel, te weten betere zorg voor patiënten, continue in het oog gehouden te worden.

 

Lees hier het volledige artikel over de totstandkoming van de indicator; de opdracht aan V&VN Pijnverpleegkundigen; de multidisciplinaire werkgroep, commmentaarronde en nog veel meer.