Expertisegebied

Sinds 2014 heeft Pijnverpleegkundigen een eigen expertisegebied. Er hebben pijnverpleegkundigen meegewerkt in de vorm van de accordering van de eindtermen van de opleiding Pijnverpleegkundige in de landelijke stuurgroep in mei 2012. Daarnaast heeft het bestuur van V&VN Pijnverpleegkundigen een belangrijke bijdrage geleverd.
In de brochure staat alle informatie nog eens zeer uitgebreid beschreven.

Richtlijnen en protocollen

V&VN Pijnverpleegkundigen hecht grote waarde aan deelname aan multidisciplinaire richtlijntrajecten en de aandacht voor het verpleegkundige aspect in deze richtlijnen. Afdeling Pijnverpleegkundigen krijgt regelmatig verzoeken om mee te werken aan het ontwikkelen en herzien van richtlijnen en protocollen op het gebied van pijn.

Meer informatie over richtlijnen en protocollen vind je in het thema Richtlijnen en protocollen​ op de website van V&VN. ​

Enkele pijn gerelateerde richtlijnen en protocollen zijn:
Verenso Richtlijn Pijn deel 1 
Verenso Richtlijn Pijn deel 2
Verenso Richtlijn Pijn handleiding en tips

NVK Richtlijn Pijn bij Kinderen

NVHP Richtlijn Chronische Aangezichtspijn