Kind en pijn

Hieronder kunt u twee verschillende pijnmeetinstrumenten voor kinderen vinden, inclusief de pijnanamnese voor kinderen.

FLACC
FLACC, handleiding
COMFORT 
COMFORT, e-learning
pijnanamnese kind
pijnanamnese kind, handleiding

Patienteninformatie NRS in diverse talen

Download hier patiënteninformatie over NRS in diverse talen.

Nederlands Engels Duits Frans Portugees Spaans Turks Arabisch.

Pijnmeten bij ouderen

De Doloplus-2 is een gedragsmatig meetinstrument om pijn bij ouderen te observeren en te meten. Met de onderstaande linken kunt u de observatie schaal, handleiding en lexicon downloaden: 
Doloplus-2 Schaal 2
Doloplus Lexicon
Doloplus Handleiding

Pijnmeten bij Ouderen met dementie


De Pacslac-D is een beoordelingsschaal voor ouderen met dementie. En de PAINAD is een beoordelingsschaal voor patiënten met dementie. U kunt beide beoordelingsschalen hieronder downloaden: 
Pacslac D
PAINAD