Doleur Neuropatique 4

Is de pijn neuropathische pijn? Dat lijkt een wat academische vraag, maar zij is wel belangrijk. Want wat er achter de pijn steekt, kan de behandeling beïnvloeden. Hoe kom je dat dan te weten? Er zijn een aantal vragenlijsten om te weten te komen of er sprake is van neuro pathische pijn. Een Franse onderzoeksgroep heeft een vragenlijst ontwikkeld met 4 vragen: de DN4.
DN4 staat voor "douleur neuropathique 4 questions" en betekent in het Frans neuropathische pijn, 4 vragen.

Deze vragenlijst is in 2005 in een onderzoek geëvalueerd.[1] De specificiteit en sensitiviteit is vergelijkbaar met andere vragenlijsten zoals de LANNS, NPQ, painDETECT, ID-Pain.[2] De sensitiviteit is 83% en de specificiteit is 90%vergeleken met de klinische diagnose.
De eerste 2 vragen met in totaal 7 subvragen zijn bedoeld om aan de patiënt te vragen. De 2 laatste vragen zijn voor de behandelend arts om in te vullen. DN4 interview
Vraag 1:
Vertoont de pijn één of meerdere van de volgende kenmerken? Voor elke JA een punt toekennen!
1. Branderig gevoel
2. Pijnlijk koude gevoel
3. Elektrische schokken


 Vraag 2:
Is de pijn in hetzelfde gebied geassocieerd met één of meerdere van de volgende symptomen? Voor elke JA een punt toekennen!
4. Tintelingen
5. Prikken
6. Gevoelloosheid
7. Jeuk
Een score van 3 op 7 ondersteunt de diagnose neuropathische pijn.
De arts kan ook aanvullende vragen willen stellen, die zijn meer voor hemzelf van belang om precies te begrijpen wat er met u aan de hand is. Daarvoor onderzoekt hij uw tast en uw pijn gevoel.
De volgende 2 vragen worden beantwoord bij lichamelijk onderzoek door arts.


Vraag 3:
Is er: (Voor elke JA een punt toekennen):
8. hypo-esthesie bij aanraking (minder gevoel dan gezond huidgebied)
9. hypo-esthesie bij een prik (minder prikgevoel dan gezond huidgebied)


Vraag 4:
Wordt de pijn veroorzaakt of versterkt door
10. wrijven
Een score van 4 op 10 op wanneer alle vragen zijn beantwoord, geeft aan dat er hoogstwaarschijnlijk sprake is van een neuropathie.
Voor de Nederlandse patientenversie klik hier.
Voor de Engelse versie in een duidelijk format klik op de volgende link.
Versie oktober 2009; Auteurs: Prof.dr. Jan M. Keppel Hesselink en Drs David J. Kopsky, artsen