SIG Onderwijs


Doel

 • Doel:
  • vraagbaak zijn t.a.v. vragen over educatie ten aanzien van pijn en pijnbehandeling, zowel ten
     aanzien van zorgprofessionals als patiënten
  • het uitdragen van de noodzaak en ontwikkeling van een goede organisatie rondom educatie ten aanzien van pijn en pijnbehandeling;
  • het werken aan een onderwijs continuüm over pijn en pijnbehandeling voor zorgprofessionals
  • leveren van afvaardiging t.a.v. relevante werkgroepen t.a.v. pijneducatie
  • Het organiseren van minimaal 2 themabijeenkomsten per kalenderjaar.

Werkgroepleden

Tanja Hamm
Gusta de Vries, voorzitter
Kim Wabeke
Marjolein Warren, secretaris

Activiteiten 2018/2019

 • twee bijeenkomsten per jaar
 • ontwikkelen van een jaarkalender omtrent bij- en nascholing ten aanzien van pijn- en pijnbehandeling
 • ontwikkelen van patienteneducatie
 • opzetten van scholing voor poli-assistenten
    Wil je meer weten? Heb je informatie? Wil je meedoen met deze SIG? Stuur dan een e-mail.