Even voorstellen...

Wie zijn wij?

Naar aanleiding van de “Multidisciplinaire Richtlijn Pijn, Herkenning en behandeling van pijn bij kwetsbare ouderen” is besloten om een SIG op te richten binnen de V&VN Pijnverpleegkundigen. Deze multidisciplinaire richtlijn geeft aan dat er geen optimale situatie bestaat om de pijn bij kwetsbare ouderen te bestrijden.
De richtlijn is het inhoudelijke richtsnoer voor deze SIG en dient als inhoudelijke leidraad.
Binnen de V&VN Pijnverpleegkundigen vormen wij een werkgroep met als speciale interesse "pijnbestrijding bij kwetsbare ouderen".
Er is een plan van aanpak geschreven voor het vormen van een adviesgroep.
Wij willen informatie verzamelen en kennis delen, met als doel optimalisering van zorg aan kwetsbare ouderen, zowel intramuraal als extramuraal. Hierbij richten we ons niet alleen op de kwetsbare ouderen, maar ook op de familie en de diverse zorgverleners.

Met vriendelijke groet
Juanita Cheuk-Alam
Voorzitter SIG PbkODe visie

V&VN Pijnverpleegkundigen wil door middel van zijn activiteiten bijdragen aan optimale pijnbestrijding binnen de patiëntenzorg. Essentieel is de ontwikkeling en verankering van de verpleegkundige als kerndiscipline binnen de gezondheidszorg. V&VN Pijnverpleegkundigen ziet het als haar taak om vanuit haar positie binnen het krachtenveld de pijnbestrijding verder te ontwikkelen en de verpleegkundige te ondersteunen om aan te sluiten bij de zorgvraag van de patiënt binnen de vele elkaar opvolgende ontwikkelingen in de zorg.
Pijn is een complex probleem en wordt beïnvloed door verschillende factoren. Behandeling vraagt multidisciplinaire aanpak. Dit vereist een holistisch mensbeeld en een benadering vanuit het bio-psychosociale model. Het geven van advies, het verzorgen van onderwijs c.q. deskundigheidsbevordering is hierbij onmisbaar.
Binnen V&VN Pijnverpleegkundigen is deze SIG het adviesorgaan voor alle professionele zorgverleners die betrokken zijn bij kwetsbare ouderen met pijn.