Opzet van deze SIG: Stappenplan / Plan van Aanpak

Fase 1: Voorbereidingsfase

Het formeren van de adviesgroep
Wij willen een groep formeren, die samen het SIG “pijn bij kwetsbare ouderen” vormen.
In deze groep willen wij personen laten deelnemen met kennis vanuit verschillende disciplines over ‘Pijn bij kwetsbare ouderen’. Er zullen ook contacten worden gelegd met professionals, die bij lastige problematiek met ons willen meedenken. Streefdatum is 1 maart 2016. Lancering staat gepland op 5 april 2016 op het 7e Pijncongres van V&VN Pijnverpleegkundigen, te denken valt aan:
·         Caranscoop kwetsbare ouderen
·         Verschillende academische centra die zich met kwetsbare ouderen bezig houden
·         Geriatrie
·         Leden van de richtlijn werkgroep.

Deskundigheidsbevordering
Voorts zal de SIG zich buigen over de lacunes en de sterke punten van de eigen deskundigheid. Op basis daarvan zal er voor de leden van de SIG een deskundigheidsbevordering traject worden ingezet.
In de tweede fase zullen lacunes van de kennis en deskundigheid van de doelgroepen in kaart worden gebracht, waarbij voor deze SIG helder moet worden welke doelgroepen als eerste in aanmerking komen voor een pilot traject ‘Deskundigheid-bevordering’.
Middelen die de SIG hiervoor kan inzetten:
·         e-learning
·         symposia
·         in company scholing
(Deze activiteiten kunnen gebruikt worden om inkomsten te genereren voor het adviesorgaan.)
Richtlijn vertaling en  toepassing
De SIG stelt zich tot doel om  per doelgroep een goede vertaling van de richtlijn ‘Pijn bij kwetsbare ouderen’ naar de praktijk te formuleren en te verspreiden. 
Organisatie van de SIG
Leden van de SIG participeren actief in verschillende onderdelen.
Communicatie gaat via eigen website in een afgeschermd deel.
Elke maand is er via skype of indien nodig fysiek contact met elkaar.
E-mailadressen zijn onderling bekend..

Ontwikkelen website
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de website V&VN Pijnverpleegkundigen. Er dienen contacten te worden gelegd met  de makers en ontwikkelaars van deze website waarbij gebruiksvriendelijk voorop staat.
Te denken valt aan rubrieken als ‘nieuws’, ‘projecten’, ‘contacten’ etc,
De website voorziet van de volgende items:
·         Literatuur
·         Verwijzingen naar betrokken organisaties en websites
·         Verwijzing naar relevante onderwijsprogramma’s
Emailadres
Een aantal leden van de SIG zal hiervoor een apart plan ontwikkelen. 
·         Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ‘Pijn bij kwetsbare ouderen’
·         Mogelijkheden om via vakliteratuur de aandacht te vragen voor deze SIG.
 

Fase 2: Deskundigheidsbevordering

Naar aanleiding van de vastgestelde mogelijkheden in fase I, zal het adviesorgaan de aanzet geven tot het ontwikkelen van een scholingsprogramma “Pijn bij kwetsbare ouderen” voor verschillende disciplines binnen de zorg.
Adviesorgaan
Verder uitbouwen van kennis en consultfunctie, d.m.v. het uitbreiden van eigen expertise en deskundig netwerk.
Evaluatie stappenplan + bijstellen waar nodig
Omdat er geen project opdracht is noch een opdrachtgever, staat het de projectgroep vrij om zelf, naar aanleiding van de ervaringen, grenzen te stellen aan het project.
Aan het eind van fase II, zal er een evaluatie plaats vinden over behaalde de resultaten en zal de koers verder worden bepaald.
 

Fase 3: Deskundigheidsbevordering

Verder ontwikkelen onderwijsprogramma.
Adviesorgaan
Verder uitbouwen kennis en consultfunctie.
Pijnmeetinstrumenten
Stappen zetten voor verbetering/verheldering pijnmeetinstrumenten
Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek
Meewerken aan verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek
Richtlijn Pijn bij kwetsbare ouderen
Stappen zetten om mee te werken aan het vernieuwen van de richtlijnen
Evaluatie stappenplan + bijstellen waar nodig.