Grote Buik OK

Op 5 februari a.s.staat de eerstvolgende themabijeenkomst gepland: de grote buik OK 
Het belooft weer een bijzonder interessante bijeenkomst te worden met boeiende sprekers.
4 Sprekers, waaronder dr Robert Sie (pijnbestrijding bij grote buik ok), drs Tom de Leeuw (pijn bij kinderen) en dr Christian Oudshoorn (pijn bij ouderen), laten hun licht schijnen op dit onderwerp. Ieder vanuit zijn eigen vakgebied.

Deze themamiddag besteedt aandacht aan de grote buik-operatie met als centraal thema pijn. Er wordt vanuit diverse punten bekeken wat een buikoperatie met een patiënt doet. Er zal aandacht zijn voor operatie bij kinderen, bij volwassenen en geriatrische patiënten. Verder zal er worden stilgestaan bij pijnbestrijding en de kans op vermindering van het risico op chronische pijn. 

Het centrale leerdoel is: verdieping in bovengenoemde ingreep en patiëntengroepen.

Er wordt gepresenteerd vanuit de laatste richtlijnen van de NVA. Verder zal er gebruik worden gemaakt van de laatste inzichten in de zorg rondom kinderen en geriatrische patiënten.

Toevoeging voor Verpleegkundig Specialisten en VSR:
Door extra verdieping krijgt de verpleegkundig specialist inzicht in de behandeling van en voor patiënten. Zij verzorgen zelfstandig spreekuren waardoor hun kennis op niveau en adequaat behoort te zijn. Door deze scholing vanuit verschillende hoeken te benaderen krijgt de VS die verdieping die nodig is in de dagelijkse praktijk.

Algemeen:
Datum: 5 februari 2018
Tijd: 13:00 uur inloop; start om 13:30 uur – einde om 17:15 uur 
Locatie: V&VN gebouw, Churchilllaan 11, 3527 GV
Accreditatie wordt aangevraagd bij: V&VN Kwaliteitsregister; Verpleegkundig Specialisten Register en NVAM register

Programma:* 
13:30-13:35 - Opening en welkom 
13:35-14:25 Robert Sie: Van acuut naar chronisch domein: een vicieuze puzzel. Mechanismes en behandelingsmodaliteiten van chronische pijn
     pauze
14:30-15:20 Tom de Leeuw: Buikpijn !!! acuut-(per)operatie(f)-chronisch
     pauze
15:25-16:15 Christian Oudshoorn: Postoperatieve pijn bij de geriatrische patiënt
     pauze
16:20-17:10 Eva Molmans
17:10-17:15 - Samenvatting en sluiting

* volgorde kan nog wijzigen

Deelnamekosten:
Leden van de afdeling Pijnverpleegkundigen: geen
Overigen: € 35,-

 

DEZE BIJEENKOMST IS HELEMAAL VOLGEBOEKT.

AANMELDINGEN KOMEN OP DE WACHTLIJST