Beleidsplan 2015 - 2020

De koers voor de komende jaren staat in het Strategisch Beleidsplan 2015-2020

Jaarplannen

Elk jaar stelt het bestuur een jaarplan op, waarin de activiteiten, acties en evenementen staan. 

 

Bekijk hier het Jaarplan 2019
Bekijk hier het Jaarplan 2018

Algemene Leden Vergadering

V&VN Pijnverpleegkundigen bestaat voor en door haar leden. De leden bepalen dan ook de koers van de afdeling. Elk jaar vindt er een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. De leden kunnen zich dan uitspreken over wat zij belangrijk vinden.Denk daarbij ook aan het benoemen van bestuursleden.
Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over acties, activiteiten en de financiële situatie. 

 

Ben je lid van afd Pijnverpleegkundigen? Dan kun je de verslagen van de afgelopen ALV's inzien. Log in op MIJN V&VN