Bestuur

Het bestuur wordt gekozen door de Algemene Leden Vergadering. Naast de voorzitter, penningmeester en secretaris zijn er nog 4 algemene bestuursleden. Uitgangspunt is dat een bestuurslid voor een periode van 4 jaar beschikbaar. Hoe dit op dit moment ingedeeld is staat in de lijst van aan- en aftreden.
Elk bestuurslid heeft haar eigen specifieke aandachtspunten, bijvoorbeeld als contactpersoon voor een van de Special Interest Groups.
De ambtelijk secretaris (geen bestuurslid) ondersteunt het bestuur.

Marjolein Warren

M. Warren-Hoeksema MSc
Verpleegkundig Specialist
bij Maasstad Ziekenhuis

secretaris

Bianca Kramp


B. Kramp-Hendriks M ANP
Verpleegkundig Specialist
Pijncentrum Rijnstate Velp

penningmeester

 

Jacqueline van Dijk


J.F.M. van Dijk PhD RN
Verpleegkundig beleidsmedewerker/onderzoeker,
Pijnpoli UMC Utrecht

bestuurslid

Juanita Cheuk - ALam

VVNP Juanita 144x176
J.M.J. Cheuk -ALam
Verpleegkundig Specialist Anesthesiologie
Erasmus MC

bestuurslid

Berry van Bruchem

 

C.H. van Bruchem

ambtelijk secretaris