Congrescommissie

De congrescommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van het 2-jaarlijkse congres. De huidige commissie werkt al weer aan de voorbereidingen van het 8ste Pijncongres in 2018, met als opdracht:

'organiseer een succesvol congres in 2018 voor zowel pijnverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, anesthesiemedewerkers, sedatie-anesthesiemedewerkers, verpleegkundigen acute pijnservices en onderzoekers en verpleegkundigen in Nederland en België die zich bezighouden met acute-, chronische- of oncologische pijn en/of pijn bij kinderen.'

Leden van deze commissie zijn:

Martin Blomenkamp, voorzitter
Anneke Bosscha
Bianca Kramp
Gusta de Vries
Juanita Cheuk-A-Lam
Sandra de Gooijer

Kascommissie

Het doel van deze commissie is de jaarlijkse controle van de 'kas'. Dat wil zeggen: de boekhouding van de afdeling. Tijdens de Algemene Leden Vergadering geeft het bestuur een toelichting op de cijfers en legt zij financiële verantwoording af.

 

De commissie voor het boekjaar 2016 bestaat uit:

Roland Kramer
Gé Janssen