SIG Pijn bij kinderen

Aanleiding

Op dit moment zijn er binnen diverse organisaties, zowel landelijk als lokaal, professionals bezig met het onderwerp ‘pijn bij kinderen’. Denk hierbij aan ontwikkelingen op het gebied van diagnosticering, preventie en behandeling van pijn. Het Pijnpaspoort (Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht) en de CBO evidence based richtlijn “pijnmeting en pijnbehandeling bij kinderen” (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde) de Comfort©gedragschaal/Comfort©neoschaal zijn hier slechts drie voorbeelden van. Om deze kennis te delen met andere ziekenhuizen/instellingen hebben we het initiatief genomen om een platform op te zetten.

Doel van het platform 

Het uitdragen en verspreiden van kennis en ervaringen, preventie en behandelen van pijn en distress bij kinderen.
Te bereiken door 

 • informatie verzamelen over pijn en distress bij kinderen 
 • Volgen en verzamelen van nieuwe ontwikkelingen van pijn en distress bij kinderen 
 • Beoordelen van literatuur over pijn en distress bij kinderen.

Werkgroepleden

Caroline Jonkman, Marije Koettnitz, Susanne Verbaas, Marien Matse,
Marjolein Warren

Middelen

 •  Twee bijeenkomsten per jaar
 • Organiseren van een discussie forum
 • Organiseren van symposia
 • Ontwikkelen van praktische richtlijnen
 • Ontwikkelen van kwaliteitsparameters
 • Ontwikkelen van een webpagina en een voor leden toegankelijk deel waar informatie uitgewisseld en geraadpleegd kan worden

Aandachtspunten

 1. Niet medicamenteuze pijnbestrijding
 2. Systematische pijnbeoordeling aan de hand van een pijnmeetinstrument.
 3. Scholing voor artsen, arts-assistenten en verpleegkundigen.
 4. Meervoudig Cognitief Gehandicapten ( MCG ) met pijn.

   

  Wil je meer weten? Heb je informatie? Wil je meedoen met deze SIG? Stuur dan een e-mail.