Agenda

19, 20-22 september 2018  INS European Chapters

8 oktober 2018 ALV en Themabijeenkomst ACNES

30 oktober 2018 Masterclass Pijn bij Kanker, Landelijk Netwerk VS Oncologie 

 

SAVE THE DATES

De themabijeenkomsten van V&VN Pijnverpleegkundigen in 2019 zijn op:
4 maart 2019;
3 juni 2019;
7 oktober 2019 (incl ALV)
  

aanvullingen op de agenda? stuur dan een e-mail

Laatste nieuws

 • 13
  jun
  In Nederland hebben meer dan 2,2 miljoen mensen chronisch pijn. De zorgconsumptie van deze groep patiënten is hoog en langdurig. De chronische pijnpatiënt ziet vaak meer dan 10 tot soms wel 25 (zorg)specialisten en ervaart de organisatie van de pijnzorg vaak als een flipperkast. De diagnostiek en triage zijn niet eenduidig, de behandeltrajecten zijn versnipperd en leiden (te) vaak niet tot duurzaam herstel of verlichting van de pijn.
  Lees meer
 • Medio 2017 startte een multidisciplinaire werkgroep met de ontwikkeling van de richtlijn Pijn bij patiënten met kanker of gevorderde stadia van COPD of hartfalen´. Deze richtlijn is een samenvoeging van de richtlijn ‘Pijn in de palliatieve fase’ (Integraal Kankercentrum Nederland, IKNL 2010) en de richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker' (Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, NVA 2015).
  Lees meer
 • Het Radboudumc Centrum voor Oncologie heeft nieuwe uitkomsten voor ruim twintig soorten kanker online gezet. Bij alle kankersoorten zijn cijfers over aantallen behandelingen, wacht- en doorlooptijden, patiënttevredenheid en overleving bekend gemaakt.
  Lees meer