SIG Chronische pijn

Doel

Het verbeteren van verpleegkundige- en multidisciplinaire zorg voor patiënten met chronische pijn in Nederland en België.
Diverse verbeterprojecten en veranderingen van input voorzien door een kritische blik en expertise toe te voegen.
Het expertisegebied voor de pijnverpleegkundigen en pijnconsulenten verder uitdragen naar de beroepsgroep en andere collegiale disciplines.

 

Werkgroepleden

Marion Giesberts (voorzitter)
Martin Blomenkamp
Tjitske Luiten
Angelique Bril
Gusta de Vries


Activiteiten 2019

- Zorgstandaard
- Protocollen bekijken en kijken of deze landelijk uitgezet kunnen worden
- Functie pijnconsulenten verder uitrollen en uitdiepen.

Wil je meer weten? Heb je informatie? Wil je meedoen met deze SIG? Stuur dan een e-mail.