Overzicht

2019 10 07 Themabijeenkomst SOLK

2019 06 03 Themabijeenkomst Begrijp de pijn

2019 03 04 Themabijeenkomst Pijn bij diabetische polyneuropathie

2019 01 10 Themabijeenkomst Opioïdgeïnduceerde obstipatie en Nieuwjaarsborrel

2018 10 08 Themabijeenkomst  ACNES 

2018 02 05 Themabijeenkomst Grote Buik OK 

2017 11 29  Expert Class Indicator Ziekenhuisbreed Pijnmanagement 


2017 05 15: Themabijeenkomst: Behandelingen bij oncologische pijn

2017 02 06: Themabijeenkomst Cannabis en Pijn

2016 10 03 Revalidatie binnen de Pijngeneeskunde

2016 02 15 Pijn en Verslaving

2015 10 26 Palliatieve Zorg

2015 04 15 Zorgstandaard

2014 12 01 Seksualiteit en Pijn

2013 10 31 Motivational Interviewing

2012 12 13 Klinisch Redeneren

 

Beschikbare presentaties kun je vinden via MIJN V&VN

Gratis voor leden

De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor leden en andere belangstellenden. Voor leden van V&VN Pijnverpleegkundigen is deelname gratis. Niet-leden betalen slechts een bijdrage van € 35,- per bijeenkomst.