Themabijeenkomst ACNES


buikpijn

Op 8 oktober 2018 organiseert de SIG Onderwijs van V&VN Pijnverpleegkundigen de themabijeenkomst ACNES (Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome).

In Nederland heeft 1 op de 10 mensen last van chronische buikpijn. Soms blijkt ACNES hiervan de oorzaak te zijn. Ondanks het feit dat ACNES vaak voorkomt, is de bekendheid bij artsen nog matig. Hierdoor wordt de diagnose vaak gemist. Wat is ACNES en wat zijn de symptomen?

Datum: 8 oktober 2018

Locatie: V&VN, Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht
Thema: ACNES
Sprekers: Mariëtte Knegtmans; spreker 2 volgt

Tijden:
13:00 - 13:30 uur inloop (met broodjes)
13:30 - 14:30 uur Algemene Afdelingsvergadering
pauze
14:45 - 17:00 uur thema ACNES
sluiting

Accreditatie is aangevraagd bij het V&VN Kwaliteitsregister, Verpleegkundig Specialisten Register en NVAM. 


Deze bijeenkomst sluit aan op de Algemene Afdelingsvergadering 2018.