Themabijeenkomst Pijn bij diabetische polyneuropathie

Datum: 4 maart 2019

 Het programma is als volgt:

13.00 - 13.30 uur    Inloop met broodjes
13.30 - 14.30 uur    Doeke Keizer, huisarts, vertelt over diabetische polyneuropathie vanuit het perspectief van de huisarts
14.30 - 15.30 uur    Louk van Doorn, verpleegkundig specialist vaatchirurgie, vertelt over diabetische polyneuropathie, pijn, behandeling van pijn en wondzorg
15.30 - 16.00 uur    Pauze en mogelijkheid tot netwerken
16.00 - 17.00 uur    Tanja Hamm, verpleegkundig specialist chronische pijn, vertelt over de  mogelijkheden van pijnbehandeling vanuit het perspectief van de pijnpolikliniek:                                  medicatie, TENS, Qutenza en neuromodulatie.

Locatie:

In verband met het grote aantal aanmeldingen wijken we uit naar een andere locatie. Dit is nu:

Van der Valk Hotel Utrecht
Winthontlaan 4 -6
3526KV Utrecht


==deze bijeenkomst is gratis voor leden van de afdeling Pijnverpleegkundigen. Ook niet-leden van de afdeling zijn welkom. Zij betalen een bijdrage van € 35,00==
  


VVNP Polyneuropathie 2